Twój poradnik na temat terapii dożylnej witaminą C

Badania i publikacje medyczne nad skutecznością witaminy c

Od ponad 100 lat naukowcy gromadzą liczne imponujące dowody potwierdzające korzyści z przyjmowania wysokich dożylnych dawek witaminy c.

Już w 1935 roku, Jungeblut, profesor bakteriologii na Wydziale Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu Columbia w Nowym Yorku, stwierdził, że witamina c może całkowicie zwalczyć polio. Dzięki prowadzonym badaniom na małpach zyskał też dowody, że jest ona skuteczną bronią przeciwko tężcowi, zakażeniu gronkowcem, dyfterytowi, opryszczce i żółtaczce.

Jednym z pierwszych lekarzy stosujących agresywne, dożylne dawki witaminy c w leczeniu chorób był dr Frederick R. Klenner. Leczył nimi skutecznie ospę, odrę, świnkę, tężec i polio. Spośród 60 pacjentów chorych na polio – 100% było leczonych witaminą c i u wszystkich doszło do całkowitego cofnięcia objawów choroby.

„Jeśli będziemy podawali pacjentom z polio witaminę c w dawkach uderzeniowych – od 6g do 20g w ciągu doby – nikogo już nie dotknie paraliż i nikogo już ta choroba nie okaleczy. I nigdy już nie wróci epidemia polio”
Dr Frederick Klenner

W latach 1970 lekarze Ewan Cameron, Nikolas Campbell i Linus Pauling jako pierwsi poinformowali o stosowaniu wysokich dożylnych dawek witaminy c w leczeniu pacjentów onkologicznych.

W ich ślad poszło wielu lekarzy i naukowców, co potwierdzają m.in. badania laboratoryjne opublikowane w Stanach Zjednoczonych na łamach „Science Translational Medicine” (09.02.2014) – końska dawka witaminy c w formie dożylnej może w znaczący sposób przyśpieszyć zabijanie komórek nowotworowych. Osobną część badania stanowił eksperymentalny program z udziałem 27 pacjentów onkologicznych w trakcie chemioterapii, który wykazał, że te osoby nie tylko lepiej znosiły chemioterapię, lecz również miały więcej energii i lepiej się czuły, rzadziej cierpiały na nudności.

W warunkach laboratoryjnych badacze przyjrzeli się wpływowi wysokich dożylnych dawek na komórki różnego rodzaju nowotworów u myszy. Stwierdzono, że wysokie dawki witaminy c wstrzyknięte myszom zmniejszają o blisko 50% wagę i rozmiar guzów nowotworowych mózgu, jajników i trzustki u tych zwierząt. Qi Chen, adiunkt na wydziale farmakologii i toksykologii University of Kansas sądzi, że nadtlenek wodoru powstający w przestrzeniach międzykomórkowych na skutek odpowiednio wysokiego stężenia witaminy c oddziaływuje na komórki rakowe na kilka sposobów: uszkadza ich DNA, upośledza ich metabolizm i hamuje wzrost. Z nieznanych przyczyn ten sam związek nie wpływa niekorzystnie na zdrowe komórki. Uczeni podejrzewają, że odmienny wpływ nadtlenku wodoru na komórki rakowe wynika z ich trudności przy zamianie glukozy w energię – z czym nie mają problemu zdrowe komórki ciała. (Chen Q, Espey MG, Sun AY, Pooput C, Kirk KL, Krishna MC, Khosh DB, Drisko J, Levine M: Pharmacologic doses ascorbate act as a prooxidant and decrease growth of aggressive tumor xenografts in mice. Proc Natl Acad Sci USA 2008, 105:11105-11109.)

Inni naukowcy w 2013 roku wykazali, że u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową mikrośrodowisko o odczynie zapalnym powoduje rozwój wysokiego stopnia stresu oksydacyjnego, który wpływa na obniżenie poziomu witaminy c w organizmie. (Mikirova N, Casciari J, Riordan N, Hunninghake R. Clinical experience with intravenous administration of ascorbic acid: achievable levels in blood for different states of inflammation and disease in cancer patients. J Transl Med. 2013 Aug 15;11:191.)

W 2012 roku zespół tych samych i nowych naukowców opublikował szczegółowe badania i kilkuletnie obserwacje pacjentów leczonych dużymi dawkami witaminy podawanej dożylnie. Wykazały one działanie hamujące wzrost nowotworów, poprawiające samopoczucie pacjentów oraz działanie powodujące spadek w wartościach markerów stanu zapalnego. Wykazano, że infuzje są bezpieczne i nie wiążą się z występowaniem istotnych działań niepożądanych. (Mikirova N, Casciari J, Taylor P, Rogers A: Effect of high-dose intravenous vitamin c on inflammation in cancer patients. J Transl Med. 2012,10:189.)

Witamina c wykazuje korzystne działanie w przypadku chorób sercowo-naczyniowych. Prowadzone przez ponad 10 lat testy Harvard Medical School ujawniły wnioski, że wyższe stężenie witaminy c w osoczu przekłada się na niższe ryzyko wystąpienia choroby serca, nawet po uwzględnieniu wielu niekorzystnych czynników, palenia tytoniu i innych.

„Główną przyczyną ataków i zawałów serca jest niedobór witaminy c”
Dr Rath

Podsumowując, eksperymenty i wyniki badań nad skutecznością witaminy c nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Wielu lekarzy, którzy stosują terapię dożylną uważa to leczenie za bardziej skuteczne niż KAŻDĄ wynalezioną do tej pory szczepionkę.