Twój poradnik na temat terapii dożylnej witaminą C

Już ponad 35 lat temu Linus Pauling, dwukrotny laureat Nagrody Nobla ogłosił, że wysokie dawki witaminy c mogą być zdolne do zabijania komórek rakowych. W 1990 roku Amerykański Instytut Onkologiczny wydał oświadczenie, iż „witamina c wykazuje szeroki wpływ na różnorodne funkcje biologiczne, a rok później Narodowy Instytut Onkologiczny zorganizował sympozjum poświęcone udziałowi witaminy c w leczeniu chorób nowotworowych.

Od tego czasu mimo krytyki ze strony części środowisk medycznych witamina c z powodzeniem stosowana jest w leczeniu onkologicznym. Według licznych badań naukowych niszczy 75% komórek rakowych, nie oddziaływując przy tym negatywnie na zdrowe komórki. Czynnikiem warunkującym jednak leczniczą aktywność askorbinianu sodu względem komórek rakowych jest dożylne zaaplikowanie odpowiednio wysokiej dawki tej witaminy.

Niemożliwym jest jednak spełnić ten warunek przyjmując witaminę c doustnie – nasz organizm w naturalny sposób reguluje jej ilość nie dopuszczając do zbyt wysokiego poziomu askorbinianu sodu we krwi.

Pacjenci onkologiczni już na początku terapii witaminą c odczuwają znaczną redukcję bólu, który prawie zawsze towarzyszy chorobie nowotworowej oraz poprawę komfortu życia, poprzez wzmocnienie organizmu do walki z chorobą. Jednak na tym nie koniec. Pacjenci otrzymujący wysokie dożylne dawki witaminy c żyją znacznie dłużej niż przewidywana przed terapią długość życia.

Leczenie witaminą c spowalnia rozprzestrzenianie się raka prostaty, wątroby, jelita grubego, żołądka, trzustki, złośliwego nerwiaka niedojrzałego a także innych typów komórek nowotworowych.

Na czym polega działanie przeciwnowotworowe witaminy c podawanej w dożylnie w dużych dawkach?

Przede wszystkim witamina c w dużych dawkach wzmacnia funkcjonowanie układu immunologicznego. Zwiększa aktywność komórek NK – naturalnych zabójców oraz limfocytów T i B, które są zaangażowane w zwalczanie patogenów i proces eliminacji komórek nowotworowych.

Stymuluje produkcję interferonu – białka niezwykle pomocnego podczas leczenia chorób nowotworowych. Interferony bowiem zapewniają komunikację pomiędzy komórkami ciała, w celu zwalczania patogenów, poprzez uruchomienie mechanizmów obronnych systemu immunologicznego.

Witamina c przyczynia się do spowolnienia procesu tworzenia przerzutów, poprzez produkcję kolagenu i zwiększenie stabilności tkanki łącznej stanowiącą barierę pomiędzy guzem a zdrową tkanką.

Blokuje reakcje przemiany azotanów w nitrozaminy, które należą do najsilniejszych kancerogenów wywołujących np. nowotwór żołądka.

Witamina c odpowiada za powstawanie nadtlenku wodoru (H2O2) – roztworu wody utlenionej w komórkach jako wyniku końcowego etapu metabolizmu witaminy c. Powstały roztwór niszczy wybiórczo komórki nowotworowe w tzw. reakcji Fentona. Woda utleniona w połączeniu z jonami żelaza tworzy wolne rodniki. W wyniku powstałego stresu oksydacyjnego komórka rakowa ginie.